หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ปี 2561

พม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ปี 2561