หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข้อมูลงบประมาณ > การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร