หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รอง นรม. ฉัตรชัย มอบ พม. เป็นเจ้าภาพหลักจัดทำรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และติดตามการดําเนินการทางวินัย

รอง นรม. ฉัตรชัย มอบ พม. เป็นเจ้าภาพหลักจัดทำรูปแบบการปฏิรูปกระบวนการการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และติดตามการดําเนินการทางวินัย