หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดประชุม "ประชารัฐร่วมใจ...ต้านภัยค้ามนุษย์" รวมพลังภาคีเครือข่ายเร่งแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์

พม. จัดประชุม "ประชารัฐร่วมใจ...ต้านภัยค้ามนุษย์" รวมพลังภาคีเครือข่ายเร่งแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์