หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. กำชับทีม One Home ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวัย 7 ขวบ พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด ที่ จ.สุรินทร์ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.อุทัยธานี และอุบลราชธานี

พม. กำชับทีม One Home ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายวัย 7 ขวบ พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด ที่ จ.สุรินทร์ พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.อุทัยธานี และอุบลราชธานี