หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือเครือข่าย MOU พัฒนาชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง

พม. จับมือเครือข่าย MOU พัฒนาชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง