หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. เป็นประธานในกิจกรรมเวทีเสวนา "สื่อสร้างสรรค์...งาน พม." เพื่อผนึกพลังสื่อสร้างสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคม

รมว.พม. เป็นประธานในกิจกรรมเวทีเสวนา "สื่อสร้างสรรค์...งาน พม." เพื่อผนึกพลังสื่อสร้างสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคม

รมว.พม. เป็นประธานในกิจกรรมเวทีเสวนา "สื่อสร้างสรรค์...งาน พม." เพื่อผนึกพลังสื่อสร้างสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านสังคม