หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ปพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560

ปพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560

ปพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560