หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เปิดเวทีผนึกพลังสื่อสร้างสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ด้านสังคม

พม. เปิดเวทีผนึกพลังสื่อสร้างสรรค์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ด้านสังคม