หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เชิดชูเกียรติแก่คณะเยาวชนพิการไทย ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเวทีระดับสากล พร้อมยกย่องเป็นคนพิการต้นแบบของสังคม

พม. เชิดชูเกียรติแก่คณะเยาวชนพิการไทย ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเวทีระดับสากล พร้อมยกย่องเป็นคนพิการต้นแบบของสังคม