หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. แนะแนวทางและเทคนิคการทำงานให้ปลัดกระทรวงใหม่ในฐานะผู้การเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยอย่าง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

รมว.พม. แนะแนวทางและเทคนิคการทำงานให้ปลัดกระทรวงใหม่ในฐานะผู้การเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยอย่าง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"