หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานถ่ายทอดบทเรียน และร่วมแสดงความยินดีแก่ 10 สตรีไทย ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560

พม. จัดงานถ่ายทอดบทเรียน และร่วมแสดงความยินดีแก่ 10 สตรีไทย ที่ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560