หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) เห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ