หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ต้อนรับจิตอาสาพัฒนาสังคม จ.นครพนม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก

รมว.พม. ต้อนรับจิตอาสาพัฒนาสังคม จ.นครพนม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก