หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่ออย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พม. เร่งดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่ออย่างต่อเนื่อง ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม