หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และภาคีเครือข่าย จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ "Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้"

พม. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย องค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และภาคีเครือข่าย จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ "Every child can be a HERO : เราทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้"