หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบรางวัลข้าราชการ พม. ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ปปช. ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

รมว.พม. มอบรางวัลข้าราชการ พม. ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ปปช. ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560