หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สร้างมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่มีอาการทางจิตเวช

พม. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สร้างมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่มีอาการทางจิตเวช