หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 753/57-60

รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 753/57-60

รมว.พม. เป็นประธานการประชุม ศปก.พม. ครั้งที่ 753/57-60