หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

รมว.พม. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560