หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน