หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "พม.กับการสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society" ในการสัมมนาปฏิบัติการ "สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society"

รมว.พม. กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "พม.กับการสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society" ในการสัมมนาปฏิบัติการ "สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society"

รมว.พม. กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "พม.กับการสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society" ในการสัมมนาปฏิบัติการ "สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society"