หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. นำหลักกัลยาณมิตร บูรณาการเร่งขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ปลัด พม. นำหลักกัลยาณมิตร บูรณาการเร่งขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์