หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เน้นรุกสร้างพลังเด็กและเยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พม. เน้นรุกสร้างพลังเด็กและเยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน