หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. สั่งตั้ง ศปก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามอุทกภัยและภัยหนาว พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ

รมว.พม. สั่งตั้ง ศปก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ติดตามอุทกภัยและภัยหนาว พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ และผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ