หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. พร้อมทีม One Home ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เร่งช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ

รมว.พม. พร้อมทีม One Home ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เร่งช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ