หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. ห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 60 พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

พม. ห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 60 พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด