หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือสำนักงบประมาณขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 เน้นบูรณาการ 3 มิติ Agenda Function และ Area ตามนโยบายรัฐบาล

พม. จับมือสำนักงบประมาณขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 เน้นบูรณาการ 3 มิติ Agenda Function และ Area ตามนโยบายรัฐบาล