หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. สานความร่วมมือ สกว. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

พม. สานความร่วมมือ สกว. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย