หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สป.พม. และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบภัย

ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สป.พม. และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบภัย