หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานแถลงข่าวการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียน หัวข้อ "สังคมอาเซียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน (Child and Youth Friendly ASEAN)"

พม. จัดงานแถลงข่าวการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียน หัวข้อ "สังคมอาเซียนที่เป็นมิตรกับเด็กและเยาวชน (Child and Youth Friendly ASEAN)"