หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเผยแพร่นโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

พม. จับมือสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเผยแพร่นโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน