หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวบุคลากร พม. > ข่าวรับสมัครงาน > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกในตำเเหน่งลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคม ของสำนักงานส่งเสริมเเละสนับสนุนวิชาการ ๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกในตำเเหน่งลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการสังคม ของสำนักงานส่งเสริมเเละสนับสนุนวิชาการ ๒

  • ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร