หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รอง ปพม. พร้อมด้วย เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รอง ปพม. พร้อมด้วย เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รอง ปพม. พร้อมด้วย เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช