หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560

รมว.พม. พร้อมด้วย ปพม. ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560