หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เดินหน้าเปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

พม. เดินหน้าเปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล