หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. หารือกับผู้แทนองค์กร NOMI NETWORK จากสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." ในต่างประเทศ

ปลัด พม. หารือกับผู้แทนองค์กร NOMI NETWORK จากสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมมือพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน by พม." ในต่างประเทศ