หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ที่จังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร