หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. ให้การต้อนรับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ ที่เข้าแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา และมอบหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสตรี

รมว.พม. ให้การต้อนรับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ ที่เข้าแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา และมอบหนังสือ "85 พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสตรี