หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงานวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด และบริษัทภาคเอกชนที่มีผลงาน CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคม

พม. จัดงานวันสถาปนากระทรวงฯ ครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด และบริษัทภาคเอกชนที่มีผลงาน CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคม