หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. รับข้อเสนอของคณะผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในภาพรวม

รมว.พม. รับข้อเสนอของคณะผู้แทนสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในภาพรวม