หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 2 หวังต่อยอดยกระดับการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพของศินปิน S2S อย่างต่อเนื่อง

รมว.พม. มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) (รอบเก็บตก) ครั้งที่ 2 หวังต่อยอดยกระดับการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพของศินปิน S2S อย่างต่อเนื่อง