หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด.พม. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leaving No One Behind) เน้นย้ำความจำเป็นในการร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ปลัด.พม. เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leaving No One Behind) เน้นย้ำความจำเป็นในการร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)