หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > รมว.พม. เปิดการประชุมวิชาการอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leaving No One Behind) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคุ้มครองทางสังคมโดยทั่วถึงและถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

รมว.พม. เปิดการประชุมวิชาการอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Leaving No One Behind) เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคุ้มครองทางสังคมโดยทั่วถึงและถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)