หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จับมือ รพ.ตร. จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรง และต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ผ่านทาง Facebook Page ชื่อ "Because We Care" เพื่อดึงประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม

พม. จับมือ รพ.ตร. จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ถูกกระทำรุนแรง และต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ผ่านทาง Facebook Page ชื่อ "Because We Care" เพื่อดึงประชาชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม