หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี 2019

พม. เร่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียนในปี 2019