หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดงาน "เสริมพลัง เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการและผู้ฝึกสอน" และพิธีมอบเงินสมนาคุณให้กับนักกีฬาคนพิการและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์"

พม. จัดงาน "เสริมพลัง เชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการและผู้ฝึกสอน" และพิธีมอบเงินสมนาคุณให้กับนักกีฬาคนพิการและผู้ฝึกสอน ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์"