หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. เตรียมฉายภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน

พม. เตรียมฉายภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน