หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > พม. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ครั้งที่ 3

พม. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556-2557 ครั้งที่ 3