หน้าหลัก >ข่าวสาร > ข่าวภารกิจ > ปลัด พม. เป็นประธานเปิดโครงการ "ศูนย์รวมพัฒนาสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม" เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ

ปลัด พม. เป็นประธานเปิดโครงการ "ศูนย์รวมพัฒนาสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม" เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 ณ ศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ